Activiteitenplan 2018 Stichting Connecting Churches

Project Reversed Mission

Platformbijeenkomst

Op 11 april wordt er een platformbijeenkomst gehouden in het Wereldhuis in Houten. Het onderwerp zal zijn het project Reversed Mission. Een concept-projectplan zal worden gepresenteerd en

  1. de mogelijkheden voor praktische aanpak;
  2. de waarde die dit plan in zich heeft voor de relatie tussen gevestigde autochtone en internationale kerken;
  3. de uitvoerbaarheid, de inzet, de bijdrage en de adviezen van de aanwezigen worden besproken.

Besluitvorming, bestuursgoedkeuring, financiële consequenties en vaststellen definitief projectplan

Als de haalbaarheid en het nut van dit plan voldoende worden geacht – als uitkomst van de platformbijeenkomst – wordt een definitief besluit verwacht.

De puntjes worden op de i gezet om het projectplan de grootst mogelijke kans van slagen te geven.

Fondsenwerving en contacten worden gelegd, expertise en experts aangezocht, eventuele partners benaderd en wetenschappelijke onderbouwing en studie voorbereid. Begeleiders, voorbereiding voor bijeenkomsten, studiedagen, uitwisseling van informatie en uitkomsten moeten worden geregeld.

Tweede platformbijeenkomst

Een vervolgbijeenkomst wordt gehouden op 11 oktober 2018, van 18.30 – 22.00 uur, in het Wereldhuis te Houten. Hier wordt besproken wat de voortgang is, waar de knelpunten zitten, hoe de financiering vordert en dergelijke.

Start van het project

Als dit alles op tijd klaar is willen we per 1 januari 2019 starten met een drie- of vijftal koppels van een autochtone en een interculturele gemeente.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bidstond voor migrantenkerken

We gaan door met de bidstond voor migrantenkerken. Eenmaal per kwartaal komt de groep bij elkaar, steeds op een andere locatie.

De eerste bidstond dit jaar wordt gehouden in Rotterdam, bij de Glorious Chapel, op 27 maart 2018.

De tweede bidstond wordt op 19 juni gehouden in Amsterdam. We zijn dan te gast bij Pastor Asare David Osei van de Presbyterian Church of Ghana.

De derde bijeenkomst staat gepland op dinsdag 18 september van 10.30 – 12.30 in Den Haag.

Wie mee wil bidden is van harte welkom! Laat het even weten en wij sturen de details graag toe.