Verslag van activiteiten 2015 op hoofdlijnen

1. SKIN-gids voor migrantenkerken in Rotterdam
Op 8 juni is in de Kerk van de Nazarener in Rotterdam (Carnisse) in een feestelijke samenkomst met ongeveer 125 deelnemers de gids voor migrantenkerken in Rotterdam aangeboden. Robert Calvert was ervoor uit Schotland gekomen, de wethouder die migranten in zijn portefeuille heeft (een CDA-er) nam het eerste exemplaar in ontvangst en de verkoop en andere reacties sinds die tijd maken duidelijk dat het een schot in de roos is.

Een voorbeeld: Eigenaars van de gids hebben de informatie de afgelopen maanden gebruikt om direct contact met elkaar te leggen en een bijdrage te leveren in de vluchtelingencrisis. Achteraf ervoeren Madelon en ik de timing als een Kairos: het had niet mooier gekund. Naast mijn bestuurlijke rol bij Skin Rotterdam heb ik geholpen een klein team van fotografen te vinden, dat de illustraties heeft verzorgd.

kaft Dordrecht2. Gids voor migrantenkerken in Dordrecht
Op 28 oktober is in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Dordrecht een feestelijke samenkomst gehouden met voorgangers van migrantenkerken, vertegenwoordigers van de Raad van Kerken, Skin Rotterdam, het Evangelisch Contact en het diaconaal platform en de gemeenteraad van Dordrecht. Op initiatief van het diaconaal platform – in de personen van ds. Wim Aanen en ds. Harm Jut – is een plan gemaakt, een stagiaire aangetrokken, een onderzoek uitgevoerd en een gids van migrantenkerken in de regio Dordrecht vervaardigd. Die werd met een maaltijd, muziek en een hartverwarmend programma aangeboden. Ik heb vanuit CC dit project vanaf het begin helpen formuleren en begeleiden. De lokale predikanten zijn doordrongen van de noodzaak om snel vervolgstappen te nemen en te oogsten van het enthousiasme, dat overal voelbaar was. Nieuwe ontmoetingen zijn meteen gepland. Uiteraard hebben wij ons ook bereid verklaard onze expertise en ervaring bij de planning en uitvoering van dat vervolg in te brengen.

3. Best Practices
Er zijn contacten gelegd met de PKN, Sofak, Kerken voor Kerken en uiteraard Skin Rotterdam. Omdat we willen samenwerken met deze en liefst nog andere partijen is het belangrijk de doelgroep en werkwijze nog nader aan te scherpen. Bereidheid om mee te doen is er bij Kerken voor Kerken, Skin en Sofak in elk geval. De bedoeling is om deze maand de vragenlijst klaar te hebben en dan in december of het nieuwe jaar een serie gesprekken te voeren en de bijbehorende foto’s te maken. C.C. zoekt naar interviewers en fotografen, waarvan er al een paar gevonden zijn.

4. Reverse Mission – de bijdrage van migrantenkerken
Op 6 oktober is in het dienstencentrum van de PKN een eerste samenkomst over Reversed Mission geweest met: PKN, Skin, Interserve, VU en Connecting Churches. Het was een goed begin. Aan de hand van die ontmoeting is een concept-plan gemaakt, dat door de betrokken organisaties moet worden besproken en vervolgens basis wordt voor fondsenwerving. Zoals daarin te zien is gaat het om een project dat twee tot drie jaar zal lopen.

5. Voorgangersoverleg internationale kerken
In Utrecht is onder leiding van ds. Simon de Kam, Hans Visser en Prof. Jan Jongeneel een kwartaalontmoeting van voorgangers van internationale kerken gebouwd, waar ontmoeting, maaltijd, een eenvoudige liturgie en een aantal korte inleidingen van migrantenvoorgangers over aspecten van de geloofspraktijk in hun kerk de volle aandacht krijgen.
In Rotterdam wordt overleg gevoerd tussen verschillende kerkelijke koepelorganisaties om tot een vergelijkbaar initiatief te komen. C.C. heeft de zaak geagendeerd, het afgelopen najaar zijn de eerste gesprekken gevoerd.