Hoe kunt u Connecting Churches steunen?

 

Connecting Churches heeft zowel een klein bestuur als een `denktank` van mensen, die het werk van Connecting Churches een warm hart toedragen. Zij geven tijd om vanuit hun expertise en creativiteit en geloof mee te denken over de focus van het werk van Connecting Churches , en hoe deze kan worden bijgesteld zodra de actuele ontwikkelingen in kerk en/of samenleving daar aanleiding toe geven.

 

Daarnaast heeft Connecting Churches een vriendenkring die het werk draagt door maandelijkse of incidentele financiële giften én door gebed. Enkele keren per jaar houden wij deze vrienden op de hoogte van de activiteiten door middel van een mailing. Indien u eens in de twee à drie maanden deze informatie zou willen ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven door uw naam, post- en emailadres te sturen naar info@connectingchurches.nl met vermelding van mailing.

 

U kunt naar het bovenstaande mailadres ook uw eventuele vragen met betrekking tot contacten met migrantenkerken in uw eigen gemeente, opmerkingen over het werk of over deze website sturen.