Skip to content

Gebedsbijeenkomst 11 december 2019

Beste mensen die meebidden en -danken in het Landelijk gebed voor internationale kerken (migrantenkerken),

Graag nodig ik u uit voor onze laatste bijeenkomst van dit jaar. We doen dat in Den Haag, waar Johan den Hartogh onze gastheer wil zijn.

We komen bij elkaar op woensdag 11 december van 10.30 - 12.30 uur in Huis van Gebed,  Korte Vleerstraat 230, Den Haag.

Er gebeurt veel binnen de internationale kerken zelf. Dankbaar voor groei in omvang en diepte, maar tegelijk ook gebed om het Evangelie aan de volgende generatie te leren. 

Er gebeurt ook veel in de relatie tussen autochtone en internationale kerken, Waar geloofsgemeenschappen elkaar soms al jaren ondersteunen en inspireren.

We zijn er bijvoorbeeld dankbaar voor dat Bijbellezen in de multiculturele groep  afgelopen zaterdag aan meer dan 80 mensen in een workshop op de Landelijke Diaconale Dag werd toegelicht. Tegelijk is er ook veel wijsheid en inzicht nodig om te komen tot goede interculturele communicatie bij het ontwikkelen van relaties tussen internationale kerken en protestantse kerken.

Genoeg om te bidden en te danken!

Graag tot 11 december in Den Haag!

 

Preekagenda Arnold van Heusden

Arnold zal a.s. zondag 8 december voorgaan in Waardenburg bij de kerstviering van de Birmese Karèn gemeente. 

Adres:  Dorpsstraat 23, 4181 BM Waardenburg. 

Kerk open om 13.00 uur.