zaterdag 28 januari 2023; 10.00 -16.00 uur

Inspiratiedag voor internationale kerken en autochtone kerken,
die zoeken naar verbinding

Welkom zijn: voorgangers, kerken-/oudstenraden en betrokken gemeenteleden

Locatie: Opstandingskerk, Het Kant 1, 33995 DZ Houten
pal naast het NS station; goede parkeergelegenheid

Zet het in uw agenda! 

Het wordt een dag van inspiratie, ontmoeting, informatie en instructie.

Inspiratie
We ervaren opnieuw Jezus’ roeping om één te zijn als christenen van over de hele wereld. We staan stil bij wat dat voor ons nu betekent en hoe het ons verrijkt in ons geloof en in ons hele leven.

Ontmoeting
tussen leidinggevenden en andere leden van autochtone kerken en van internationale kerken

Informatie
over de ontwikkelingen bij het project Reversed Mission en over ervaringen van coaches die samenwerkingstrajecten begeleiden

Instructie 
over de mogelijkheden om een samenwerking te starten en over actuele zaken die spelen in de samenwerking tussen de kerken. Dit speciaal voor (adspirant) coaches. Alle geïnteresseerden zijn echter welkom.

Met medewerking van onder anderen Esther Struikmans (PKN), Jacques van Hartingsveldt (Baptist) en Daniël Saah (Leger des Heils)

Er zal ruim tijd zijn om elkaar in de wandelgangen te ontmoeten en te spreken. We hopen op een groeiend bewustzijn van de bijzondere mogelijkheden van samenwerking. Hopelijk ontstaan er ook nu weer nieuwe contacten.

 

maandag 13 juni 2022 was er een inspirerende ontmoeting

In het centrum van Open Doors te Ermelo stonden wij stil bij de vervolgde christenen in vele landen en bij de vraag hoe wij hen kunnen helpen en ondersteunen.

Migranten kerkleiders en kerkleden waren er samen met autochtone Nederlanders. Samen hebben wij uitgebreid gebeden voor vervolgde christenen in de wereld en ook voor de verbinding van migranten of internationale kerken in Nederland met Nederlandse kerken.