Skip to content

Basispunten beleid voor Connecting Churches:

  • Connecting Churches (C.C.) wil migrantenchristenen en migrantenkerken verwelkomen en leren kennen, en gebruikt hiervoor alle wettige middelen.
  • Wij baseren ons daarbij op de eenheid van de Kerk, het Lichaam van Christus, en op onze gelijkheid onder Zijn heerschappij.
  • Wij zoeken contact en interactie op basis van vrijwilligheid en wederzijds respect, met een open agenda.
  • C.C. is met name geĆÆnteresseerd in reverse-learningtrajecten: kennis nemen van het nieuwe dat door christenen uit andere kerken en culturen tot ons komt.
  • C.C. wil uit veldonderzoek praktijktheorieĆ«n formuleren, en daarmee kerken helpen om nieuw verworven inzichten uit de praktijk van migrantenkerken door te geven aan, en toe te passen in andere kerken en gemeenschappen.

Anderhalfjaarplan 2021 – 2022
Jaarplan 2e helft 2021-2022