Medewerkers
Vrijwilligers en coaches zijn actief bij verschillende activiteiten en projecten.
Wij stellen hier drie bijzonder actieve personen aan u voor.

Sinds 2010 zet Arnold van Heusden zich met hart en ziel in voor de bouw van een netwerk van plaatselijke gemeenten. Daarvoor is de Stichting Connecting Churches opgezet. Het doel is contact te leggen tussen migrantenkerken en andere internationale kerken enerzijds en gevestigde kerken anderzijds. De ervaring en het netwerk van relaties die Arnold van Heusden als adjunct-directeur van Youth for Christ en directeur van de Evangelische Alliantie heeft opgebouwd, worden nu ingezet voor het mogelijk maken van vruchtbare verbindingen met en tussen al die kerken.

 

 

 

 

 

Sinds 2020 zet ook Kees van der Wilden zich hiervoor in vanuit Connecting Churches. Kees is 12 jaar mededirecteur geweest van de WEA (World Evangelical Alliance) Mission Commission en is nu voorzitter van ECM Nederland (European Christian Mission). Hij zet zijn ervaring met het omgaan met verschillende culturen in voor het project ‘Reversed Mission’.

 

 

 

Frank Dijkstra is vanaf het begin in 2010 voorzitter van Connecting Churches.
Naast die rol is hij mede uitvoerder.
Frank is gemeentebegeleider voor met name Protestantse Gemeenten (PKN).
Daarnaast begeleidt hij ondernemingsraden in diverse sectoren.
Hij is oprichter van het Christelijk Literair Overleg, voorzitter van Present Houten en van de Reveil Business Club.