contact zoeken

Kom met elkaar in gesprek

Hartelijk welkom op de website van Connecting Churches!

Connecting Churches waar migrantenkerken, internationale en Nederlandse kerken samen leren en werken om geloof, hoop en liefde te brengen in de stad, de wijk of het dorp.

De afgelopen jaren zijn honderdduizenden niet-westerse christenen in Nederland komen wonen. Hun contact met bestaande christelijke gemeenten is nog altijd beperkt en gebrekkig. Dat is jammer, want vanwege de multiculturele waarde van het Evangelie kunnen we veel van elkaar leren. Hier liggen kansen voor zowel de gevestigde Nederlandse kerkgemeenschappen als voor de honderden migrantengemeenten.

Connecting Churches is actief op een aantal werkvelden, zoals:

  • Hulp en advies bij contacten tussen migrantengemeenten en gevestigde kerken
  • Migranten, migrantenkerken en -voorgangers op verzoek begeleiden, coachen en adviseren bij praktische en geestelijke vragen
  • Vergroten van bekendheid met, en begrip van, christenmigranten en hun bijdrage aan de samenleving
  • Ervaringen en kennis overdragen aan predikanten en voorgangers
  • Bijdrage aan andere organisaties, die zich inzetten voor verbinding met en tussen christenmigranten door bestuurslidmaatschap of adviseurschap

Het project Reversed Mission brengt individuele migrantenkerken en autochtone kerken bij elkaar. Ontmoeting en samenwerking ondersteunen wij met behulp van ervaren coaches. Deze coaches helpen u om stappen te zetten die rekening houden met alle verschillen. Zo ervaart u plezier in de ontmoeting en samenwerking.

Voor meer informatie over dit project: zie onderstaande knop!

Samenwerking Baptistengemeente Op Doortocht en Karen gemeente

project ‘Reversed Mission’

Dit project voorziet in ontmoetingen en uitwisselingen tussen Autochtone Nederlandse kerkelijke gemeenten en Internationale of Migrantenkerken. Connecting Churches neemt initiatieven en stelt deskundige en ervaren coaches beschikbaar.