Skip to content

Bestuur en directie

Bestuur en directie

Directie:

Arnold van Heusden

Bestuur:

Voorzitter:
Drs. F.G.C. Dijkstra
Klompenmakersgilde 2
3994 XE Houten
frank@dijkstra-consult.nl

Secretaris:
Mr. H.P. Medema
Kooikersdreef 705
7328BT Apeldoorn
Henk@medema.nl

Penningmeester:
Dhr. G. van Herk
Puttelaan 180
2771 SW Boskoop
info@admin-fawaka.nl

Het bestuur ontvangt geen beloning en geen onkostenvergoeding voor de bestuursactiviteiten.

Telefoonnummer: 0343-515220