Stichting Connecting Churches in 2019

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Drs. F.G.C. Dijkstra, Houten

Secretaris: Mr. H. Medema, Apeldoorn

Penningmeester: Dhr. G. van Herk, Boskoop

Directeur

A.J. van Heusden, Driebergen

Aandachtsgebieden bestuur:

Het bestuur van de Stichting Connecting Churches  vergadert jaarlijks 3 à 4 maal.
Daarnaast is er geregeld overleg tussen directeur en voorzitter.

De voornaamste aandachtspunten uit deze vergaderingen zijn:

 1. het bespreken en evalueren van de activiteiten van Connecting Churches
 2. het verder uitwerken van het projectplan Reversed Mission en de financiering
 3. het organiseren van twee platformbijeenkomsten met betrokkenen en experts in het kader van het project
 4. het zoeken naar geschikte Nederlandse en migrantengemeenten en hun contactpersonen
 5. het opstellen van profielen voor coaches en het werven & selecteren van coaches
 6. deelname aan overleg en activiteiten van de Dienstenorganisatie van de PKN
 7. het zoeken naar nieuwe bestuursleden (uitbreiding en vervanging)

Privacyverklaring

Op de website van Connecting Churches, die in 2019 is gerestyled, is een privacyverklaring geplaatst.

Anbi-verklaring

De Stichting Connecting Churches beschikt over een Anbi-verklaring onder nummer 822146502. Giften voor de stichting zijn dus aftrekbaar van de belasting.

Ontwikkelingen projectplan

* Platformbijeenkomsten

Jaarlijks worden twee bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van verschillende Nederlandse én migrantenkerken die belangstelling hebben om deel te nemen aan het projectplan Reversed Mission. Daarnaast worden ook vrienden van de stichting  uitgenodigd om vanuit hun expertise mee te denken en te adviseren.

* Ontwikkeling projectplan

Het projectplan heeft in 2019 voortdurend inhoudelijke en tekstuele aanpassingen ondergaan. Het werd aangescherpt, praktischer gemaakt en er is een korte samenvatting gemaakt voor geïnteresseerden.

Per einde 2019/2020 gaan/zijn we aan de slag met kerkenduo’s in Rotterdam, Dordrecht, Amersfoort en Utrecht. Coaches voor deze projecten zijn inmiddels geworven.

Vanaf begin 2020 zal vier maal per jaar een online nieuwsbrief over de voortgang van het werk verschijnen.

* Financiële ontwikkelingen

Gedurende het jaar 2019 worden door de voorzitter gesprekken gevoerd met diverse fondsen en organisaties die eventueel een praktische en/of financiële bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het plan. Tijdens deze gesprekken komt naar voren dat de diaconale aspecten meer aandacht moeten krijgen. Dit is in het projectplan aangepast.

Overige activiteiten van Arnold van Heusden

* Preekbeurten

Tijdens het jaar 2019 gaat Arnold in vijf en twintig kerkdiensten, uiteenlopend van Baptisten-gemeenten en Evangelische gemeenten tot PKN-gemeenten, en ook enkele migrantengemeenten. In die diensten vraagt hij onder andere aandacht voor migrantenkerken en het belang van verbinding tussen deze kerken en autochtone kerken.

* Bestuurlijke vertegenwoordiging

 1. Skin-Rotterdam
 2. Stichting Vrienden van Skin
 3. Interserve
 4. Nederland Zoekt

Lid van:

 1. Werkgroep migrantenkerken Utrecht
 2. Open Doors (area-representative)
 3. Oprichtingsbestuur stichting Global Funds

* Columns voor verschillende bladen. Ook in 2020 schrijft Arnold van Heusden maandelijks columns voor het maandblad Reveil, en ad hoc op verzoek voor andere tijdschriften.

* Ondersteuning van migranten kerken die op zoek zijn naar ruimte voor hun diensten.

Relaties

In 2019 is Arnold als vertegenwoordiger van Connecting Churches betrokken  bij:

 • Een serie clinics/workshops over conflicthantering in migrantenkerken
 • Een start-up van werkgroepen van migrantenkerken
 • Een kerstconcert van migrantengroepen in Rotterdam: Choral Evensong
 • Activiteiten van Kerk in Actie en het Dienstencentrum van de PKN

Gebedsbijeenkomsten

Tijdens het jaar 2019 worden in de vier grote steden gebedsbijeenkomsten met en voor migrantengemeenten gehouden. De organisatie van deze bijeenkomsten is overgenomen door ds. Simon de Kam, verbindend specialist migrantenkerken bij Kerk in Actie (PKN).

Jaarverslagen Connecting Churches

Op deze pagina kunt u de jaarverslagen vinden over de afgelopen jaren: