contact zoeken

Kom met elkaar in gesprek

Samen Kerk = Samen Sterk

Veel migrantenkerken zijn de afgelopen weken in hoog tempo in grote financiele moeilijkheden geraakt.

Immers, hele van hen huren voor de zondagse diensten gebouwen of zalen waarvoor ze grote bedragen moeten betalen. Die kosten lopen door, ook nu er geen diensten worden gehouden. En dat niet alleen: ook het diaconale werk, dat door de leden van de kerken wordt verricht en het levensonderhoud van de predikant worden uit zondagse collecten betaald. In zekere zin staat dus het voortbestaan van een hele gemeenschap op het spel.

Weten wat u kunt doen? Kijk op www.steunkerken.nu of maak een donatie over aan SOFAK o.v.v. 'noodfonds' op bankrekeningnummer: NL24 INGB 0001 0263 33.

Waarvoor onze dank!

Migrantenkerken en witte kerken ontmoeten elkaar

Migrantenkerken en witte kerken ontmoeten elkaar op 11 september

 

Het wordt een dag van ontmoeting, informatie en instructie.

Ontmoeting: tussen vertegenwoordigers / leidinggevenden van internationale & migrantenkerken enerzijds en witte kerken anderzijds

Informatie: over de ontwikkelingen bij het project Reversed Mission en over ervaringen van coaches die samenwerkingtrajecten begeleiden

Instructie over de mogelijkheden om een samenwerking te starten en over actuele zaken die spelen in de samenwerking tussen de kerken. Dit speciaal voor (adspirant) coaches. Alle geïnteresseerden zijn echter welkom.

Er zal ruim tijd zijn om elkaar in de wandelgangen te ontmoeten. We hopen op een groeiend bewustzijn van de bijzondere mogelijkheden van samenwerking. Hopelijk ontstaan er ook nu weer nieuwe contacten.

 

Plaats van ontmoeting: Koningskerk, Stieltjesstraat 30 Rotterdam

Tijdstip: zaterdag 11 september 2021; 10:00 - 15:00 uur, inloop vanaf 09:30
Toegang gratis

 

Voor opgave (graag uiterlijk 3 september) of vragen: kees.wilden@connectingchurches.nl

Met migrantenkerken door de Coronacrisis

Net als alle andere Nederlandse kerken hebben ook internationale kerken te maken met de beperkingen van deze tijd: geen samenkomsten, wel sociale afstand en de onzekerheden die er zijn over de toekomst van gezondheid en werk. Daarnaast hebben velen van hen familie en vrienden in landen, waar het effect van deze crisis nog niet goed in beeld is: Zou hij werkelijk aan Afrika voorbij gaan, of wordt die schijn alleen opgeroepen, doordat er minder getest en dus minder gerapporteerd wordt? We weten het niet.  Voor de meesten ligt ook de mogelijkheid om elkaar te bezoeken in één keer helemaal stil.

In Nederland denken we vooral aan nieuwkomers (met of zonder status), die de taal niet machtig zijn en vaak nog geen goed vast onderkomen hebben. Op hun gezondheid is de laatste jaren al een zware aanslag gedaan. De NRC meldt: “Het is wachten op een ramp in de vluchtelingenkampen, in onder meer Noord-Syrië en op Lesbos. Ze zijn overbevolkt en de hygiëne is slecht. ‘Als iemand hier Corona krijgt, hebben we het meteen allemaal.’”

Voor lezers die zelf ook met migranten werken plaatsen we hieronder een bijdrage van Karin de Schipper, de directeur van Skin Rotterdam.

En hier volgt een link naar de Protestantse Kerk, die gerichte tips geeft voor pastoraal contact in tijden van Corona.

Als u zelf deel uitmaakt van een kerk of organisatie, overweeg dan ook betrokken te raken bij het brede initiatief: www.nietalleen.nl. Het is een breed opgezette site, die hulpbieders en hulpzoekers verbindt. Hij wordt gesteund door christelijke kerken en organisaties over de hele breedte.
Wilt u lezen over migranten, dan bevelen wij u van harte het boek “Beelddragen” van Madelon Grant aan. Dat is begin deze maand verschenen bij uitgeverij Sallux en geeft in interviews en andere bijdragen een prachtig beeld van de christen-migrantengemeenschap in Nederland.

Arnold van Heusden

 

Karin de Schipper (SKIN Rotterdam):

Beste mensen,

De situatie rond de Corona pandemie heeft een grote impact op de internationale kerken. Hoe blijf je overeind als kerk en hoe ben je kerk als je niet bij elkaar kunnen komen? Hoe vinden we troost bij elkaar en waar kunnen we heen met onze angst? Het komt er nu op aan, voelen we ons verantwoordelijk voor de kerk en voor elkaar? Gelukkig vinden steeds meer kerken manieren om ook in deze situatie kerk te zijn. Er zijn onlinekerkdiensten, livestreams etc. er komt heel veel creativiteit los. Ook thuis kun je zingen en dansen met elkaar. Het voelt misschien eerst vreemd maar waar twee of drie vergaderd zijn in Zijn naam ….

SKIN-Rotterdam is beschikbaar voor de internationale kerken op verschillende manieren:

  • Mail, bel of app ons als er vragen zijn over de Coronamaatregelen of de gevolgen van de Coronacrisis of andere vragen. Al weten we niet alles, we proberen u zo goed mogelijk te helpen of in contact te brengen met mensen of instanties die het wel weten.
  • In plaats van bijeenkomsten en cursussen geven we via deze nieuwsbrief en via internet informatie (youtube/facebook). We gaan 'live-classrooms'  op internet houden waarin internationale kerken ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar bemoedigingen. We willen aansluiten bij wat nu leeft bij de internationale kerken en zullen u daarom ook zelf actief gaan bellen.
  • Kijk hier voor tips van andere organisaties over kerk zijn tijdens de Corona pandemie.

De grote kracht van de internationale kerken is vertrouwen in God en een grote gebedskracht. Bid dus en doe dat gul, ook voor de wereld om u heen.

  • Bid dat de leiders wereldwijd in staat zijn juiste beslissingen te nemen
  • Bid voor de dokters en de verpleegkundigen, onderwijzers, schoonmakers, vakkenvullers, vrachtenwagenchauffeurs en alle andere mensen die zorgen dat het dagelijks leven doordraait
  • Bid dat God alle voorgangers van kerken helpt om goede woorden te spreken en pastorale zorg te bieden
  • Bid dat de medewerkers van SKIN-Rotterdam een hulp en steun mogen zijn voor de internationale kerken in Rotterdam e.o.

Wat kunnen kerken verder doen?
Wat u in ieder geval moet doen als kerk is de preventieve maatregelen van de overheid volgen en dit ook vertellen aan uw leden. Er zijn ondertussen veel  posters en flyers beschikbaar in verschillende talen.

Wees een beelddrager van Christus. Zie waar nood is en bied  hulp aan. Bel wanneer u weet dat mensen het moeilijk hebben, hun werk verliezen of alleen zijn. Geef raad aan gezinnen die met veel personen thuis zitten en het moeilijk vinden om de vrede te bewaren. Heb een luisterend oor, bemoedig elkaar. Kijk daarbij verder dan u eigen kringetje. Doe briefjes door de brievenbus van mensen in uw buurt die eenzaam zijn om hen te laten weten dat u aan hen denkt. Misschien kunt u een klusje doen voor iemand die het niet kan. Wees een licht en breng vreugde!

Groet en Zegen,

Karin de Schipper
Directeur SKIN-Rotterdam

Tips tijdens maatregelen Corona pandemie

Ook andere organisaties bieden informatie en mogelijkheden aan waar internationale kerken gebruik van kunnen maken tijdens de maatregelen voor de Corona pandemie:

 

Projectplan ‘Reversed Mission’

Dit projectplan voorziet in de ontwikkeling van een door Connecting Churches vorm te geven ontmoeting en uitwisseling tussen Autochtone Nederlandse gemeenten en Internationale of Migrantenkerken.

Christmas in Rotterdam

Door admin | april 4, 2018

We zitten tegenover elkaar te eten: mijn Ghanese gast en ik. “Het is drie jaar geleden, dat ik in het huis van een blanke werd uitgenodigd”, zegt hij verwijtend. Dat laat ik bezinken, en ik ben blij dat ik vandaag tenminste lekker voor hem gekookt heb. Hij is 23, in Nederland opgegroeid als zoon van…

Vrede, vreugde en acute pijn

Door admin | april 4, 2018

Ik preekte in een Afrikaanse kerk. En de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo lag net achter ons. Daardoor was ik me sterk bewust dat geweld vanuit de fundamentalistische islam een heftige indruk kan maken op christenen die zelf uit Islamtische landen gevlucht zijn om het vege lijf te redden. Voorafgaand aan mijn preek…

Vanavond is het feest

Door admin | april 4, 2018

Vanavond is het feest. Een team van vrijwilligers heeft hard gewerkt om één van de `garage-kerken´ in de Amsterdamse Bijlmer om te toveren tot een feestzaal. En dat is gelukt – overal versieringen en de blije gezichten van genodigden die – strak in het pak of in exotische Afrikaanse prints – een praatje maken met…

khabour

Stop the killing in Khabour

Door admin | april 4, 2018

Het ornamentele kruis wordt gewoonweg door een priester aan een zware ketting op de borst gedragen. Nu ligt het, te midden van veel bloed ergens weggeslingerd. In een ander land, op een andere moment, in een ander gezelschap zou deze foto wellicht toelichting behoeven. Maar vandaag niet – en zeker niet in deze kerk. De…

Een Uitdagend Geschenk

Door admin | april 4, 2018

Nederlandse kerken worden kleiner en soms verdwijnen ze helemaal. Dat is het slechte nieuws. Tegelijkertijd is een groeiende stroom van migranten uit allerlei landen bezig gemeenschappen te vormen en gemeenten te stichten. Die kerken komen elkaar tegen rond praktische vragen in verband met huisvesting: traditionele kerken hebben ruimte over, migranten zijn ernaar op zoek. Vier…

gebedsbijeenkomst migrantenkerken

Gebedsbijeenkomst Migrantengemeenten

Door admin | april 4, 2018

Op 27 maart jl. werd in Rotterdam-IJsselmonde een gebedsbijeenkomst voor en met migrantengemeenten gehouden in de Glorious Chapel. Ds. Ola Asubiaro was onze gastheer. Ds. Simon de Kam, de verbindingsman tussen de PKN en de migrantenkerken, leidde ons in de samenkomst, waarin zegen, zorgen en voorbede-onderwerpen werden gedeeld. Elk kwartaal komt een steeds wisselende groep bidders bij…