Christmas in Rotterdam

We zitten tegenover elkaar te eten: mijn Ghanese gast en ik. “Het is drie jaar geleden, dat ik in het huis van een blanke werd uitgenodigd”, zegt hij verwijtend. Dat laat ik bezinken, en ik ben blij dat ik vandaag tenminste lekker voor hem gekookt heb. Hij is 23, in Nederland opgegroeid als zoon van…

Read More...

Vrede, vreugde en acute pijn

Ik preekte in een Afrikaanse kerk. En de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo lag net achter ons. Daardoor was ik me sterk bewust dat geweld vanuit de fundamentalistische islam een heftige indruk kan maken op christenen die zelf uit Islamtische landen gevlucht zijn om het vege lijf te redden. Voorafgaand aan mijn preek…

Read More...

Vanavond is het feest

Vanavond is het feest. Een team van vrijwilligers heeft hard gewerkt om één van de `garage-kerken´ in de Amsterdamse Bijlmer om te toveren tot een feestzaal. En dat is gelukt – overal versieringen en de blije gezichten van genodigden die – strak in het pak of in exotische Afrikaanse prints – een praatje maken met…

Read More...
khabour

Stop the killing in Khabour

Het ornamentele kruis wordt gewoonweg door een priester aan een zware ketting op de borst gedragen. Nu ligt het, te midden van veel bloed ergens weggeslingerd. In een ander land, op een andere moment, in een ander gezelschap zou deze foto wellicht toelichting behoeven. Maar vandaag niet – en zeker niet in deze kerk. De…

Read More...

Een Uitdagend Geschenk

Nederlandse kerken worden kleiner en soms verdwijnen ze helemaal. Dat is het slechte nieuws. Tegelijkertijd is een groeiende stroom van migranten uit allerlei landen bezig gemeenschappen te vormen en gemeenten te stichten. Die kerken komen elkaar tegen rond praktische vragen in verband met huisvesting: traditionele kerken hebben ruimte over, migranten zijn ernaar op zoek. Vier…

Read More...
gebedsbijeenkomst migrantenkerken

Gebedsbijeenkomst Migrantengemeenten

Op 27 maart jl. werd in Rotterdam-IJsselmonde een gebedsbijeenkomst voor en met migrantengemeenten gehouden in de Glorious Chapel. Ds. Ola Asubiaro was onze gastheer. Ds. Simon de Kam, de verbindingsman tussen de PKN en de migrantenkerken, leidde ons in de samenkomst, waarin zegen, zorgen en voorbede-onderwerpen werden gedeeld. Elk kwartaal komt een steeds wisselende groep bidders bij…

Read More...