contact zoeken

Kom met elkaar in gesprek

Hartelijk welkom op de website van Connecting Churches!

zaterdag 28 januari 2023; 10.00 -16.00 uur

Inspiratiedag voor internationale kerken en autochtone kerken,
die zoeken naar verbinding

Welkom zijn: voorgangers, kerken-/oudstenraden en betrokken gemeenteleden

Locatie: Opstandingskerk, Het Kant 1, 33995 DZ Houten
pal naast het NS station; goede parkeergelegenheid

Zet het in uw agenda! 

Het wordt een dag van inspiratie, ontmoeting, informatie en instructie.

Inspiratie
We ervaren opnieuw Jezus’ roeping om één te zijn als christenen van over de hele wereld. We staan stil bij wat dat voor ons nu betekent en hoe het ons verrijkt in ons geloof en in ons hele leven.

Ontmoeting
tussen leidinggevenden en andere leden van autochtone kerken en van internationale kerken

Informatie
over de ontwikkelingen bij het project Reversed Mission en over ervaringen van coaches die samenwerkingstrajecten begeleiden

Instructie 
over de mogelijkheden om een samenwerking te starten en over actuele zaken die spelen in de samenwerking tussen de kerken. Dit speciaal voor (adspirant) coaches. Alle geïnteresseerden zijn echter welkom.

Met medewerking van onder anderen Esther Struikmans (PKN), Jacques van Hartingsveldt (Baptist) en Daniël Saah (Leger des Heils)

Er zal ruim tijd zijn om elkaar in de wandelgangen te ontmoeten en te spreken. We hopen op een groeiend bewustzijn van de bijzondere mogelijkheden van samenwerking. Hopelijk ontstaan er ook nu weer nieuwe contacten.

 

 

Wie wij zijn:
Connecting Churches
waar migrantenkerken, internationale en Nederlandse kerken samen leren en werken om geloof, hoop en liefde te brengen in de stad, de wijk of het dorp.

De afgelopen jaren zijn honderdduizenden niet-westerse christenen in Nederland komen wonen. Hun contact met bestaande christelijke gemeenten is nog altijd beperkt en gebrekkig. Dat is jammer, want vanwege de multiculturele waarde van het Evangelie kunnen we veel van elkaar leren. Hier liggen kansen voor zowel de gevestigde Nederlandse kerkgemeenschappen als voor de honderden migrantengemeenten.

Connecting Churches is actief op een aantal werkvelden, zoals:

 • Hulp en advies bij contacten tussen migrantengemeenten en gevestigde kerken
 • Migranten, migrantenkerken en -voorgangers op verzoek begeleiden, coachen en adviseren bij praktische en geestelijke vragen
 • Vergroten van bekendheid met, en begrip van, christenmigranten en hun bijdrage aan de samenleving
 • Ervaringen en kennis overdragen aan predikanten en voorgangers
 • Bijdrage aan andere organisaties, die zich inzetten voor verbinding met en tussen christenmigranten door bestuurslidmaatschap of adviseurschap

Het project Reversed Mission brengt individuele migrantenkerken en autochtone kerken bij elkaar. Ontmoeting en samenwerking ondersteunen wij met behulp van ervaren coaches. Deze coaches helpen u om stappen te zetten die rekening houden met alle verschillen. Zo ervaart u plezier in de ontmoeting en samenwerking.

Voor meer informatie over dit project: zie onderstaande knop!

Samenwerking Baptistengemeente Op Doortocht en Karen gemeente

 

Verslag gesprek 26 mei 2022 tussen migranten en autochtone christenen,
Shadi Haddad (Syrië) 

(Charismatische Conventie 25 t/m 29 mei 2022)

Shadi Haddad uit Syrië noemt:

 1. Bij aankomst in het christelijke Nederland was de eerste schok dat in een kerk die hij zag niet een gemeente, maar een kledingwinkel gevestigd was…
 2. Eerste bezoek aan een kerk op zondag was moeilijk. Hij was er helemaal alleen, er waren geen iconen, geen wierook, heel andere liederen…
 3.  Syrië zijn veel mensen christen, in Nederland neemt dat voortdurend af;
 4.  In Syrië zijn de kerken kapot gebombardeerd, in Nederland worden de kerken gesloten
 5.  In Nederland overheerst de gedachte dat in Syrië geen christenen wonen, alleen moslims
 6.  Hij had geen idee dat er zoveel verschillende kerkgenootschappen in Nederland zijn.

De kerk in Syrië en omgeving bestaat al 19 eeuwen. Zo’n 100 jaar geleden was nog 70% van de inwoners van het land christen; dat is nu nog maar 8%.

Dat Shadi en zijn gezin naar Nederland zijn gekomen ziet hij als leiding van God. Hij is nu actief in een Syrische kerk en met Syriërs, waarmee hij ook verder contact probeert op te bouwen. 80% van hen is orthodox, en spreekt Aramees, Arabisch of Syrisch. Er zijn weinig contacten tussen Nederlandse kerken en zijn Syrische gemeente.

Shadi heeft veel steun ontvangen van de Christelijke Gereformeerde gemeente. Bij aankomst in Nederland was hij een vluchteling – nu is hij een vriend en wordt genoemd bij zijn eigen naam: Shadi.

Tot slot: Joh. 13:34-35: Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijn, indien gij liefde hebt onder elkander.

project ‘Reversed Mission’

Dit project voorziet in ontmoetingen en uitwisselingen tussen Autochtone Nederlandse kerkelijke gemeenten en Internationale of Migrantenkerken. Connecting Churches neemt initiatieven en stelt deskundige en ervaren coaches beschikbaar.