Skip to content

Arnolds blog

Meer dan namen

Zo ongeveer moet het gegaan zijn, lang geleden. Ik was er zelf niet bij, maar kan het me voorstellen. Adam loopt in een vervallen parklandschap, appel in de hand. “Morgen olifant” zegt hij opgewekt, terwijl hij zich met één arm uitrekt en met de andere wat vijgenbladen herschikt. De Olifant kijkt wantrouwig – waar heeft…

Lees meer

Andrew White, de Vicar van Bagdad

Zojuist heb ik een paar uur lang onafgebroken de verhalen vertaald van Andrew White,  de Vicar van Bagdad. Andrew White is een 48-jarige Engelsman. Als anesthesioloog krijgt hij een twee roeping en studeert theologie in Cambridge. Als wordt geconstateerd dat hij Multiple Sclerose heeft, is hij niet beroepbaar voor het ambt in de Church of…

Lees meer

Riskante hulp en kostbare gastvrijheid

Het is niet meer dan een briefkaart: de derde brief van de apostel Johannes. Hij laat een vlammend protest tegen geslotenheid en het weigeren van gastvrijheid horen. De christelijke beweging is nog jong, in zijn tijd, en haar vertegenwoordigers zijn in het Romeinse rijk op veel plaatsen hun leven niet zeker. Als christen is dan…

Lees meer

Is Christus dan verdeeld?

Ergens in januari gebruiken christelijke kerken in Nederland een week om stil te staan bij hun verbondenheid. Dat gebeurt dit jaar onder het thema “Is Christus dan verdeeld?”. De vraag werd ooit geformuleerd door één van de eerste Joodse zendelingen, die de Grieks-Romeinse cultuur in trokken om daar het evangelie van Jezus te verkondigen. Zijn…

Lees meer

Onroerende goederen

Stel: je vormt een Afrikaanse gemeenschap, die voortdurend wordt afgeperst en uitgemolken bij het zoeken naar onderdak voor de zondagse eredienst. Dan sta je voor de zoveelste maal op straat (opzegtermijn: 1 week!) en je vindt, dat je nu eindelijk een eigen gebouw moet gaan zoeken. Dat gebouw komt er: een soort van gedeelde eigendom…

Lees meer