Skip to content

Ergens in januari gebruiken christelijke kerken in Nederland een week om stil te staan bij hun verbondenheid. Dat gebeurt dit jaar onder het thema “Is Christus dan verdeeld?”.

De vraag werd ooit geformuleerd door één van de eerste Joodse zendelingen, die de Grieks-Romeinse cultuur in trokken om daar het evangelie van Jezus te verkondigen.

Zijn vraag is gericht aan Grieken, die ook toen al de reputatie hadden over bijna alles eindeloos te kunnen debatteren en bereid te zijn om voor de helderheid van zijn standpunt (en hun eigen gelijk) iedereen de keet uit te vechten.

Maandag was ik in “Holy Trinity”, de Anglicaanse kerk van Utrecht. Midden tussen Armenen, Kopten, charismatische Latino’s, een Burmese Baptist, een Koreaanse Hervormde, een paar Utrechtse Katholieken: een bont palet van etnische en kerkelijke kleuren.

David Phillips, de Anglicaanse voorganger, legt uit hoe iemand, die lid wil worden van zijn kerk, drie dingen moet kennen: “the creed – or how to believe, the ten commandments – or how to love and the Lord’s prayer – or how to pray”. En dat is het. Dit zijn de dingen die het groepje van 40, 50 mensen in deze lieve, oude kerk verbinden.

Om de paar maanden eten ze met elkaar op uitnodiging van Simon de Kam, een predikant van de PKN die veel tijd steekt in het leggen van contacten met migrantenpastores en aan wie je gewoon kunt zien dat hij ze kent en van ze houdt.

En dat doen ze ook steeds meer met elkaar: ongedwongen contact, praktische uitwisseling van informatie en hulp, samen eten en lachen, elkaar informeren over de gang van zaken in je eigen kerk en delen wat er te delen valt. De kerk in Nederland maakt barre tijden door: er zijn heel wat mensen weg en het kost veel mensen en kerken grote moeite om van die nieuwe situatie iets moois te maken. Maar dan komen de migranten en de internationale kerken: ze wijzen ons op onze grote welvaart, de vele voordelen die we hebben en de enorme kansen.

Of, zoals een asielzoeker – evangelist uit een afgelegen Noord-Hollands plaatsje me ooit stralend zei: “the lake is full of fish”.

Wie gelooft dat Jezus ons uitstuurt om te vissen en overal om zich heen vissen ontwaart heeft het niet zo slecht.

Laat een reactie achter