Op 27 maart jl. werd in Rotterdam-IJsselmonde een gebedsbijeenkomst voor en met migrantengemeenten gehouden in de Glorious Chapel.

Ds. Ola Asubiaro was onze gastheer. Ds. Simon de Kam, de verbindingsman tussen de PKN en de migrantenkerken, leidde ons in de samenkomst, waarin zegen, zorgen en voorbede-onderwerpen werden gedeeld.

Elk kwartaal komt een steeds wisselende groep bidders bij elkaar in een andere ruimte – in Amersfoort bij de IZB, in Driebergen bij de Evangelische Alliantie e.a. De eerstvolgende gebedsbijeenkomst zal hoogstwaarschijnlijk gehouden worden in Amsterdam.

Dankpunten zijn onder andere:

De Kandelaar in Amsterdam, een multifunctioneel gebouw dat door veel migrantengemeenten in Amsterdam Zuid-Oost gebruikt wordt, werd bedreigd in zijn functie. Gelukkig kon het gebouw door Emmanuel Koney worden gekocht.

 • De kansen die de migrantenkerken in de Bijlmer krijgen door de komst van “de Passion”.
 • Er wordt een project gestart waarbij bijbellezen met migranten centraal staat. Hiervoor zijn al 7 of 8 groepen aangemeld. Ook wordt er aandacht aan besteed door verschillende kranten.
 • Er wordt een vertaalslag gemaakt voor geloofsinburgering binnen de Chinese gemeenschap – een voor hun cultuur aangepaste cursus, vergelijkbaar met de Alpha-cursus.
 • In Gouda groeit een arabisch-sprekende gemeente.

De volgende gebedspunten zijn aan de orde geweest:

 • Terwijl in de dorpskerk een baby uit een Eritrees gezin gedoopt werd waren kinderen uit de buurt buiten de kerk bezig brand te stichten om daar spelende kinderen angst aan te jagen. Hoewel de politie was gewaarschuwd zijn zij niet gekomen, omdat inmiddels de brand was geblust.
 • De internationale-/migrantenkerken in Rotterdam, die uit de Huizen van de Buurt worden gezet.
 • De opschudding die is ontstaan door het CDA-voorstel dat in Nederland alleen in het Nederlands gepreekt en gebeden mag worden.
 • Het (nagenoeg?) volledig ontbreken van Turkse en Marokkaanse gemeenten in de Nederlandse samenleving.
 • Schuldenproblematiek in migrantengemeenten; Sofak en Encour, die gezamenlijk aan kerken een cursus bieden om te leren uit de schulden te komen en om weer te kunnen delen. Voorlichting en bewustwording op het gebied van armoede is hard nodig: discipelschap in de omgang met geld.

Voorbedepunten:

Afghanistan is aangemerkt als een veilig land. Dat levert veel spanning en angst op bij mensen die nu teruggestuurd zullen worden. Bid om bescherming, maar ook om de evangelisatiekans, die christenen in dat land mogelijk krijgen.

 • Iran: in dit land is een opwekking aan de gang.
 • Miljoenen Nederlanders hebben Jezus de rug toegekeerd. Bid om terugkeer naar de eerste liefde!
 • Boko Haram heeft bijna alle gekidnapte meisjes weer vrijgelaten – behalve één meisje dat weigerde Jezus af te zweren. Bid voor haar en denk na over je eigen identiteit.
 • Tijdens een kerk-en-schooldienst zijn in Maurik twee kinderen uit een Iraans gezin gedoopt. Het getuigenis: Hij heeft mij eerst liefgehad.

Laat een reactie achter